IT & ART

HeaderImage IT & ART

Spiludvikling

Vil du være spiludvikler på Game College skal du vælge mellem to gymnasieretninger på htx. Vi kalder dem IT og Art. På IT og Art er fokus på udviklingen af spil. Fælles for IT og Art er at du lærer at udvikle spil, så du efter gymnasiet kan vælge den retning i livet der passer til dig – om du så er grafiker, designer, iværksætter, programmør eller en kombination. Både IT, Art og Sport er en del af Vid Gymnasier, hvor der også går lokale hhx og htx elever.

På både Game College IT og Art generelt arbejder vi med spil på 3 måder:

Vi laver spil, vi spiller spil og vi forstår spil.

undefined

Spiludvikling.

I nogle fag laver vi spil. Her er fokus på håndværket; altså grafikken, designet, programmeringen, projektstyringen, markedsføringen, forretningsplanen o.l. På htx er det studieretningsfagene plus teknologifaget. 

Spilanalyse

I andre fag arbejder vi med at forstå mediet computerspil. Hvorfor er det fedt at spille? Hvordan får man spillerne til at blive ved med at spille? Ved at forstå spillets kerneegenskaber bliver man også en dygtigere udvikler af spil. Typiske fag der analyserer spil er sprogfagene, samfundsfag men også studieretningsfagene.

Gamificering

For få år siden var spil i undervisning forbudt de fleste steder. I dag ved vi at man kan inddrage spil som et element i undervisningen, så kernestof i fagene bliver gjort mere interessante og lettere forståeligt. Man kalder det at gamificere undervisningen. Kort sagt så tilsætter man spilelementer til ting/fag der ikke er spilorienteret. Det kunne være at spille i spil om at være journalist i Palæstina konflikten i dansk/samfundsfag. Det kunne være at man i et matematikprojekt optjener XP og achivements. Eller at man spille et spil, hvor man kun vinder, hvis man har styr på sin engelsk grammatik.

På Game College indgår gamificering i de fleste fag i større eller mindre omfang.

Hvis du gerne vil læse en mere uddybende forklaring på vores fokus på spil kan du åbne følgende link med en PDF: LINK

Spilproduktioner.

På Game College tror vi på at det er vigtigt at få fingrene i bolledejen. Derfor arbejder vi meget med spilproduktioner. Det foregår tværfagligt på tværs af årgange, klasser og hhx/htx, så du har rig mulighed for at lære om hele processen i spiludvikling, fra start til slut.

Vi holder workshops uden for skoletiden, og det giver endnu større viden på spilområdet. Derfor har vi en Gamemaster, som er en koordinator, der sørger for, at der er en sammenhæng imellem den daglige undervisning og workshopsene. På den måde får du mest ud af det du lærer.

undefined

Spilgymnasiet – Game IT College

Med en Game IT College tager du en treårig htx, der er rettet mod teknisk udvikling af spil. Studieretningen er nøje udvalgt for at give de bedst mulige kompetencer inden for spil.

På Game IT skal du have:

-       Kommunikation og IT på A-niveau

-       Programmering på B-niveau

Desuden skal du have de almindelige htx-fag, dansk, engelsk, kemi, fysik, matematik, teknik, biologi, teknologi og en række valgfag.

På Game IT vil vi gerne give dig de bedste forudsætninger for at blive en god spiludvikler. Ved at give dig en bred kompetence indenfor grafik, design og programmering har du mulighed for at finde dit talent og dyrke det videre. Navnet IT fortæller tydeligt at vi har et teknisk fokus, hvor du skal blive dygtig til at udvikle, men spiludvikling er også en kreativ proces, så begge hjernehalvdele skal lære at tale sammen.

Spilgymnasiet – Game Art College

Med en Game Art tager du en treårig htx, der er rettet mod den kreative udvikling af spil. Studieretningen er nøje udvalgt for at give de bedst mulige kompetencer inden for grafik og design af spil.

På Game Art skal du have:

-       Kommunikation og IT på A-niveau

-       Design på B-niveau

Desuden skal du have de almindelige htx-fag, dansk, engelsk, kemi, fysik, matematik, teknik, biologi, teknologi og en række valgfag.

På Game Art vil vi gerne give dig de bedste forudsætninger for at blive en god spiludvikler. Ved at give dig en bred kompetence indenfor grafik, design og programmering har du mulighed for at finde dit talent og dyrke det videre. Navnet Art fortæller tydeligt at vi har et kreativt fokus, hvor du skal blive dygtig til at kreere spændende universer og karakterer, men spiludvikling er også en teknisk proces, så begge hjernehalvdele skal lære at tale sammen. Derfor vil du også støde på programmering i game engines i forløbet.

Fremtiden

Htx og hhx giver dig adgang til videregående uddannelse. Sammen med Dania Games udbyder vi i Grenaa uddannelsen til enten datamatiker eller multimediedesigner med speciale i spiludvikling. Det er en oplagt vej at gå for dig, der drømmer om en karriere med spiludvikling. Se mere på www.spildatamatiker.dk Alternativt kunne Det Danske Akademi for Digital Interaktiv Underholdning (link) også være en mulig videre vej.

Her under har vi prøvet at lave en samlet oversigt over de jobfunktioner der er, hvis man gerne vil være spiludvikler.

  undefined